Rogalik

Croissant jest przedstawieniem pieczonego ciasta kojarzonego z francuskim niadaniem (podobnie jak Pancakes w stosunku do USA) – mo髒e by z r籀髒nymi dodatkami lub bez i czsto je si go z kaw na niadanie. Tak wic emoji wydaje si by u髒ywane w znaczeniach zwizanych ze niadaniem i Francj – chocia髒 mo髒e pojawi si w dowolnym innym kontekcie zwizanym z jedzeniem, zakupami 髒ywnoci, a nawet podr籀髒ami.

Kaomoji i Kombinacje emotikon籀w

Kaomojis to popularne emotikony w Japonii. Su髒 do przekazywania emocji i opis籀w za pomoc japoskiej interpunkcji gramatycznej i symboli. W ten spos籀b: ( ) ! Mo髒esz u髒y tego kreatywnego stylu w komunikatorach i Internecie, aby zaimponowa znajomym. Kombinacje to po prostu kilka emotikon籀w umieszczonych razem, na przykad: ∴. Mo髒esz u髒ywa kombinacji, aby wysya znajomym zagadki lub wiadomoci bez s籀w. Oto kilka odpowiednich Kaomojis i kombinacji zwizanych z Croissant:

∴   Need a Croissant   Chocolate Croissant   Bread   Croissant With Cherries( 領)

虴邽訄

Znajd驕 emotikony:

Wygld na r籀髒nych platformach

Emoji na r籀髒nych platformach, systemach operacyjnych i urzdzeniach wygldaj inaczej. Ka髒dy producent usug internetowych, systemu operacyjnego lub gad髒et籀w mo髒e stworzy projekt emoji zgodnie ze swoj to髒samoci korporacyjn i wizj:

deszyfrowanie

Nazwa emoji Croissant
Kr籀tki kod: :croissant:
Unicode U+1F950
Wersja Unicode Unicode 9.0 (2016)
Po raz pierwszy pojawiy si Emoji Version 3.0

tumaczenie na inne jzyki

Inne nazwy Bread Crescent Roll Croissant Food French
Imi w jzyku hiszpaskim Cruas獺n
Hiszpaskie sowa kluczowe Bollo, Franc矇s, Cruas獺n, Comida, Croissant
Imi w jzyku woskim Croissant
Woskie sowa kluczowe Colazione, Croissant, Cornetto, Francese, Cibo
Niemiecka nazwa Croissant
Niemieckie sowa kluczowe Fr羹hst羹ck, Franz繹sisch, Fr羹hst羹cksh繹rnchen, Croissant
Francuska nazwa Croissant
Francuskie sowa kluczowe Pain, Viennoiserie, Croissant
Portugalska nazwa Croissant
Portugalskie sowa kluczowe Croissant, Comida, P瓊o

郋迡 邾訄邿郅邽郕訄 Rogalik

URL Escape Code %F0%9F%A5%90
Bytes (UTF-8) xF0x9FxA5x90
Punycode xn--mr9h
HTML hex &#x1F950
HTML dec &#129360
PHP 7 u{1F950}
JavaScript u1F950
JSON u1F950
Css 1F950
Java u1F950
C, C++ u1F950
Python u1F950
Perl x{1F950}
Ruby u{1F950}