內 Szermierka

Szermierka to obraz osoby noszcej tradycyjny str籀j szermierczy, pokazujcej sw籀j miecz. Szermierka polega na tym, 髒e dw籀ch przeciwnik籀w wbija swoje miecze w siebie, zdobywajc punkty i przewag z ka髒dym legalnym ciosem. Istniej trzy rodzaje szermierki w zale髒noci od u髒ywanego miecza: rapier, szpada i szabla. Szermierka nie jest bardzo popularnym sportem, ale ludzie, kt籀rzy uprawiaj ten sport, i tak go lubi. Jeli planujesz wiczy szermierk dla zabawy lub sportu, wylij ten emotikon ze skrzy髒owanymi mieczami.

Kaomoji i Kombinacje emotikon籀w

Kaomojis to popularne emotikony w Japonii. Su髒 do przekazywania emocji i znak籀w za pomoc japoskiej interpunkcji gramatycznej i symboli. W ten spos籀b :! (嚚 織) o /) ﹦﹦﹦﹦﹦﹦> ! Mo髒esz u髒y tego kreatywnego stylu w komunikatorach i Internecie, aby zaimponowa znajomym. Kombinacje to po prostu kilka emotikon籀w umieszczonych razem, na przykad: 仇內. Mo髒esz u髒ywa kombinacji, aby wysya znajomym zagadki lub wiadomoci bez s籀w. Oto kilka odpowiednich Kaomojis i kombinacji zwizanych z 內 Emoji Person Fencing:

仇內   I hate a selfie! 內   Framing sword!( 嚚螞)o/)﹦﹦﹦﹦﹦﹦>( 矷 簞 矷 簞) -(===>(鉊 廘 廘)瞻=[]:::::>(鉊 簞 矷簞)瞻=[]:::::>(嚝潦詹)嚝0=|簪_( 矷簞 矷簞)鉊-]-啤撮.栽.鉏賬刈=[]賞撮鉦矛鉦丞播瞻=[]:::::>鄔坑 |瞻=(-(冢盒 栽十)瞻=(-鉦 o 鉦)瞻=[]:::::>

虴邽訄

Znajd驕 emotikony:

Wygld na r籀髒nych platformach

Emoji na r籀髒nych platformach, systemach operacyjnych i urzdzeniach wygldaj inaczej. Ka髒dy producent usug internetowych, systemu operacyjnego lub gad髒et籀w mo髒e stworzy projekt emoji zgodnie ze swoj to髒samoci korporacyjn i wizj:

內 deszyfrowanie

Nazwa emoji 內 Person Fencing
Kr籀tki kod: :person_fencing:
Unicode U+1F93A
Wersja Unicode Unicode 9.0 (2016)
Po raz pierwszy pojawiy si Emoji Version 3.0

內 tumaczenie na inne jzyki

Inne nazwy 內 Fencing內 Dual內 Fencer內 Person Fencing內 Sword
Imi w jzyku hiszpaskim Esgrima
Hiszpaskie sowa kluczowe Deporte, Persona, Espada, Esgrima, Esgrimista
Imi w jzyku woskim Schermidore
Woskie sowa kluczowe Persona, Schermidore, Scherma, Spada, Fioretto
Niemiecka nazwa Fechter(In)
Niemieckie sowa kluczowe Fechter(In), Fechter, Sport, Schwert, Fechten
Francuska nazwa Escrimeur
Francuskie sowa kluczowe Personne, Sport, Escrime, Escrimeur, p矇e
Portugalska nazwa Esgrimista
Portugalskie sowa kluczowe Esgrimista, Pessoa, Esgrima, Espada, Esporte

郋迡 邾訄邿郅邽郕訄 內 Szermierka

URL Escape Code %F0%9F%A4%BA
Bytes (UTF-8) xF0x9FxA4xBA
Punycode xn--zq9h
HTML hex &#x1F93A
HTML dec &#129338
PHP 7 u{1F93A}
JavaScript u1F93A
JSON u1F93A
Css 嚙1F93A
Java u1F93A
C, C++ u1F93A
Python u1F93A
Perl x{1F93A}
Ruby u{1F93A}