Twarz robota

Twarz robota jest obrazem dziwnej i przera髒ajcej roboty o kwadratowym ksztacie z antenami, 髒ar籀wkami i innymi atrybutami typowymi dla robot籀w, kt籀re zwykle mo髒na zobaczy w starych filmach science fiction i kresk籀wkach. Ten emotikon pojawia si we wszystkim, co dotyczy technologii, robot籀w, sztucznej inteligencji, nauki etc. itd. – na przykad w komunikatach o edukacji w zakresie robotyki lub system籀w komputerowych. Rzadziej mo髒e r籀wnie髒 su髒y jako symbol bezdusznego i niewra髒liwego sztucznego stworzenia.

Kombinacje Kaomoji i emotikon籀w

Kaomojis s popularnymi postaciami emotikon籀w w Japonii. Su髒 do dzielenia si emocjami i opisami przy u髒yciu japoskich znak籀w interpunkcyjnych i symboli gramatycznych. Jak to: ( | o ^ ^ o | ) ! Mo髒esz u髒ywa tego kreatywnego stylu w komunikatorach internetowych i sieciach, aby zaimponowa znajomym. Kombinacje to po prostu zbi籀r emotikon籀w umieszczonych razem, na przykad: 塔. Mo髒esz u髒y kombinacji, aby wysa zagadki lub wiadomoci bez s籀w do znajomych. Oto kilka odpowiednich Kaomojis i kombinacji zwizanych z emoji Robot:

塔   Terminator 栽儭   Robocop 返嗯儭   Door to the future   Transformers are coming   Part of the robot mechanism(|o^稷o|)(鉦 鉦)[ -c簞氐財-c[:|]簞 簞|*嚗 嚗*|(嚙嚙)[菊][ ][琶 嚙佗縛 鉏 鉏(嫻 )橘嚙潘縛嚚嚝鄍坑 |鄍d[o_0]b( )

虴邽訄

Znajd驕 emotikony:

Wygld na r籀髒nych platformach

Emoji na r籀髒nych platformach, systemach operacyjnych i urzdzeniach wygldaj inaczej. Ka髒dy producent usug internetowych, systemu operacyjnego lub gad髒et籀w mo髒e stworzy projekt emoji zgodnie ze swoj to髒samoci korporacyjn i wizj:

deszyfrowanie

Nazwa emoji Robot Face
Kr籀tki kod: :robot:
Unicode U+1F916
Wersja Unicode Unicode 8.0 (2015)
Po raz pierwszy pojawiy si Emoji Version 1.0

tumaczenie na inne jzyki

Inne nazwy Robot Face Monster
Imi w jzyku hiszpaskim Cara De Robot
Hiszpaskie sowa kluczowe Cara, Robot, Cara De Robot, Monstruo
Imi w jzyku woskim Faccina Di Robot
Woskie sowa kluczowe Faccina Di Robot, Robot, Faccina
Niemiecka nazwa Roboterkopf
Niemieckie sowa kluczowe Roboter, Monster, Roboterkopf, Gesicht
Francuska nazwa Visage De Robot
Francuskie sowa kluczowe Visage De Robot, Robot, Visage, Monstre
Portugalska nazwa Rosto De Rob繫
Portugalskie sowa kluczowe Rosto, Rob繫, Rosto De Rob繫

郋迡 邾訄邿郅邽郕訄 Twarz robota

URL Escape Code %F0%9F%A4%96
Bytes (UTF-8) xF0x9FxA4x96
Punycode xn--yp9h
HTML hex &#x1F916
HTML dec &#129302
PHP 7 u{1F916}
JavaScript u1F916
JSON u1F916
Css 嚙1F916
Java u1F916
C, C++ u1F916
Python u1F916
Perl x{1F916}
Ruby u{1F916}

Ten emotikon skada si z nastpujcych zestaw籀w: